Home BlogErhvervsrådgivning og inkasso firmaer giver suveræne resultater
Erhvervsrådgivning og inkasso firmaer giver suveræne resultater

Erhvervsrådgivning og inkasso firmaer giver suveræne resultater

Størstedelen af de danske erhvervsdrivende har stiftet bekendtskab med dårlige betalere. Det kan være svært, som selvstændig erhvervsdrivende, at finde rundt i det juridiske aspekt i at få inddrevet forfalden gæld. Samtidig kan der opstå nogle kommunikative problemer mellem virksomheden og skyldneren. Derfor vælger mange erhvervsdrivende ar indgå et samarbejde med en inkassopartner.

Inddrivelse af forfalden gæld

Det har vist sig, at dette har en rigtig god effekt. Ikke alene hjælper disse advokater med at inddrive gæld, men de er også med til at forebygge, at virksomheden kommer ud for dårlige betalere. Hvis virksomheden skal gå den juridiske vej for at for inddrevet forfalden gæld, så er der nogle helt klare retningslinjer, der skal overholdes.

Det gælder eksempelvis kravet om at sende rykkere, hvor meget der må opkræves i rykkergebyr samt hvor lang tids frist skyldneren skal have ved de forskellige rykkerbreve. Overholder den erhvervsdrivende ikke alle love, kan det komme til at give bagslag i sidste ende. Har mans endt rykkerbreve uden respons, skal man altid sende et inkassovarsel, inden man lader en sag gå videre til et inkassofirma.

Nogle advokatfirmaer tilbyder både erhvervsrådgivning og inkasso, hvilket betyder, at de kan være med hele vejen. Det giver mange erhvervsdrivende en vis form for tryghed, at der er nogle professionelle fagfolk, der har styr på reglerne og styrer slagets gang, så den erhvervsdrivende ikke skal bekymre sig om at gøre noget forkert.

Retslig behandling

En ting er at inddrive forfalden gæld, som skyldneren vedkender sig, men den erhvervsdrivende kan også komme ud for, at skyldner ikke vil vedkende sig kravet. Når dette sker, vil sagen overgå til en retssag, hvor begge parter skal fremlægge beviser for deres påstande. Sker det modsatte, at skyldneren vedkender sig kravet, men stadig nægter at betale, eller simpelthen ikke er i stand til at betale, så vil sagen overgå til en fogedretssag.

I begge tilfælde er det en fordel at have en advokat med ind over sagen. Når den erhvervsdrivende indgår et samarbejde med et advokatfirma med speciale i erhvervsrådgivning og inkasso, så har de erhvervsdrivende valget mellem at vælge inkasso med eller uden efterfølgende retslig behandling. Det betyder, at de kan tilvælge, at advokatfirmaet møder i retten for dem og tager sagen, hvis det kommer så vidt.

Har den erhvervsdrivende ikke et samarbejde med et advokatfirma, så skal vedkommende naturligvis selv møde i retten og stå for den juridiske procedure, hvilket kan være svært at navigere i, hvis ikke man har faglig viden inden for området.

Noget af det, som mange erhvervsdrivende er specielt tilfredse med, er de ekstra gode advokater inden for erhvervsrådgivning og inkasso, som har så gode kommunikative evner, at de kan få en aftale i hus med skyldneren, inden sagen når i retten.

Det er naturligvis skyldner, der skal betale rets omkostninger og inkasso gebyrer, men beløbet kommer jo ikke fra skyldner med det samme. Så det er i begge parters interesse, at der indgås en betalingsaftale så tidligt i forløbet som muligt. Det har derfor vist sig, at det er en god forretning for erhvervsdrivende at indgå et samarbejde om hjælp til inkasso.