Home BlogUdform et godt spørgeskema
Udform et godt spørgeskema

Udform et godt spørgeskema

Det er ikke altid lige nemt at lave et godt spørgeskema. Derfor får du her nogle råd til at finde de gode spørgsmål til dit spørgeskema.

Normalt kan du enten vælge at udforme et kvantitativt eller kvalitativt spørgeskema. Når du bruger den kvantitative metode, ønsker du ofte at vide hvor mange, som har enten en bestemt viden eller holdning. Ved kvalitative spørgeskemaer kan respondenten svare med sine egne ord.

Hvorfor skal du lave et spørgeskema?

Du skal lave et spørgeskema, når du ønsker at indsamle viden, som enten kan afkræfte eller understøtte en antagelse, du har. Du skal dog altid overveje, om spørgeskemaet er den bedste måde at undersøge dit formål på. Ofte deler man sit spørgeskema op i to dele. Det er den kvalitative og den kvantitative del.

Du skal også overveje, om respondenterne i dit spørgeskema kan være anonyme eller lettere anonyme. Anonymitet er en fordel, hvis dit spørgeskema undersøger meget følsomme eller tabulagte emner. Her kan det også være lettere at svare på et skriftligt spørgeskema frem for et fysisk spørgeskema.

Hvordan foretager du en spørgeskemaundersøgelse?

Der findes flere måder at fortage en spørgeskemaundersøgelse på. Først skal du altid være sikker på formålet med din undersøgelse. Herefter skal du formulere dine spørgsmål, og så skal du udvælge dine respondenter.

Når du udvælger dine respondenter, er det en god idé at være opmærksom på, at de ofte skal være repræsentative for en større gruppe af befolkningen. Derfor kan du også se på, om der er nogle faktorer, som påvirker dit spørgeskema til en bestemt retning. Faktorer, som får dit spørgeskema til at forme dig i en bestemt retning, er f.eks. køn, alder, uddannelse, religion eller profession. Når nogle af disse faktorer er overrepræsenteret, kan det få betydning for, hvad dine respondenter svarer.

Derfor skal dine respondenter også være et bredt udvalg, alt efter hvilket emne du undersøger, selvfølgelig.  Samtidig skal du også undersøge, om der i forvejen findes et spørgeskema, som undersøger det, du vil undersøge.

Hvilke typer af spørgsmål kan du stille i et spørgeskema?

Der findes ofte 3 forskellige typer af spørgsmål i et spørgeskema. Det er fakta, kognitive og holdningsspørgsmål. Når du formulerer dine spørgsmål, skal de altid være præcise og uden dobbeltbetydning. Du skal også sørge for, at du ikke har 2 spørgsmål med i én sætning. Så kan respondenten blive i tvivl om, hvad du rent faktisk spørger om.

Når du skriver dine spørgsmål, anbefales det også, at du højst bruger 20 ord til ét spørgsmål. Du skal altså holde dig fra mærkelige formuleringer og ledende spørgsmål. Når du indsamler dine data, kan du væge mellem papirformen og den elektroniske form. Hvis du bruger den elektroniske form, gør du det markant lettere at behandle dine data. Samtidig kan papirform nogle gange være bedst at bruge.

Du skal også altid informere dine respondenter om, hvad du bruger til spørgeskema til, og hvordan du anvender date herfra. Det gør det klart for dine respondenter, hvad de besvarer. Samtidig sikrer du dem, at du ikke misbruger informationerne.